🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

زیباسازی فضای سبز شهری طبس با تلاش نیروهای خدمتگزار در حال انجام است

ترمیم آسفالت شهری

ترمیم آسفالت کوچه ها و مناطق مختلف با تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس

بازرسی هوشمند شهر قانونمند

جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهروندان متخلف با تلاش و همت نیروهای پرتلاش واحد بازرسی و اجرائیات شهرداری طبس

عمرن شهری

تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس برای توسعه و آبادانی شهری طبس،