🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاکسازی فضای سبز پارک حاشیه ای شهرک صدوقی و بلوار مطهری توسط نیروی فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری