🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

آغاز کاشت بذر گل در کرت های آماده به کاشت ؛ خزانه ضلع غربی پارکینگ موتوری. توسط نیروهای فضای سبز شهری

اداره خدمات و ایمنی شهری

? مرتاضی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

تازه ترین اخبار