🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امردز جمعه ۹ آذر ۹۷ از محل استقرار خانه فرهنگ در طبقه هم‌کف عمارت باغ گلشن بازدید کرد.

در این بازدید دکتر سید حمید حقی مدیر خانه فرهنگ، مهندس معمارزاده مسئول تاسیسات و موتوری و آقای قیصری مدیر روابط عمومی شهرداری طبس حضور داشتند.

قرار است تجهیزات چوبی و مجزاسازی ساختمان خانه فرهنگ بزودی انجام و شاهد افتتاح آن باشیم.