🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعمیرات

? ترمیم و بهسازی ساختمان اداری شهرداری طبس در روز جمعه ۹ آذرماه ۹۷

فرهنگ سرا

مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امردز جمعه ۹ آذر ۹۷ از محل استقرار خانه فرهنگ در طبقه هم‌کف عمارت باغ گلشن بازدید کرد.