🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#عیادت

مهندس بهارستانی شهردار طبس از پدر #شهید_شکوهی در بیمارستان عیادت کرد.

در این دیدار آقایان فنجانی_ مسئول دفتر شهردار، جعفریان_ مسئول درآمد و حقانی_ مسئول پیگری‌های ویژه شهردار طبس، مهندس بهارستانی را همراهی کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس