🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

عیادت از پدر شهید

#عیادت مهندس بهارستانی شهردار طبس از پدر #شهید_شکوهی در بیمارستان عیادت کرد.