🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس برای توسعه و آبادانی شهری طبس،

ادامه عملیات آماده سازی سایت مسکن 79 هکتاری طبس،

ادامه عملیات عمرانی هندسی میدان مادر

ادامه عملیات عمرانی اجرای پارک شهید صدوقی طبس

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

 

1400/10/21