🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پروژه بهسازی رفوژ وسط بلوار شهدا با سرعت در حال انجام است.

? مهندس بهارستانی در این بازدید نکات فنی و موارد لازم را به پیمانکار گوشزد کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس