🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی از کتابخانه در حال احداث

? این ساختمان به منظور احداث کتابخانه کودک از طرف شهرداری طبس در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی قرار گرفته است.

? شبکه خبری شهرداری طبس