🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار از مراحل جوشکاری گنبد یادمان شهدای گمنام

? مهندس بهارستانی در این بازدید در جریان مشکلات کار قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس