🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از عملکرد واحد عمران شهرداری طبس در راستای توسعه و آبادانی شهری توسط نیروهای پرتلاش و زحمتکش این واحد

ادامه آسفالت معابر شهری،  ادامه روند پروژه عمرانی پارک شهید صدوقی، آزاد سازی معابر طرح تفصیلی بهبود گذرگاه‌های هسته مرکزی شهر طبس

1401/03/29

#شهرداریدرخدمت_مردم

✍ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310