🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از پروژه بلوار شهدای منا و احداث مسیر عبور آب کشاورزی

تازه ترین اخبار