🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار طبس از مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان و پروژه آماده سازی زمین ورزش ساحلی