🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ بررسی میدانی مهندس بهارستانی شهردار طبس از کارگاه تولید جدول بتنی در محل پارکینگ موتوری شهرداری طبس

تازه ترین اخبار