🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

احداث کانال عبور سیلاب به منظور جلوگیری از آب گرفتگی منازل شهروندان توسط واحد موتوری شهرداری طبس

?ضلع شرقی بلوار گلستان (حدفاصل بلوار گلستان و بلوار در حال احداث شهدای منا)