🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

احداث کانال عبور سیلاب به منظور جلوگیری از آب گرفتگی منازل شهروندان توسط واحد موتوری شهرداری طبس

?ضلع شرقی بلوار گلستان (حدفاصل بلوار گلستان و بلوار در حال احداث شهدای منا)