🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ نصب پایه چراغ در حاشیه بلوار مطهری به منظور تامین روشنایی و ایجاد امنیت برای مجاورین و مسافرین

? اداره خدمات و ایمنی شهری

 

تازه ترین اخبار