🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر طبس با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس