🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عملیات توسعه عمرانی و تحولی پارک بزرگ خندق با همت و تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس ادامه دارد

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس