🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ آزادسازی اراضی مجاور بلوار شهدای منا در جهت تکمیل پروژه

◀️ اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار