🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

✅ مبارزه با آفات و سمپاشی درختان خرما در امتداد بلوارهای سطح شهر

پیام تسلیت

#تسلیتانالله و اناالیه راجعونخبر نابهنگام درگذشت آقا سید رضا سجادی موجب تاسف و تالم گردید.