🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از اولین ساعات صبح امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ ضمن حضور میدانی در مسیر‌های احتمالی آبگیر شهر به کنترل دیوار ساحلی پرداخت.

دیوار ساحلی پیش از این تحت مدیریت شهردار طبس، تقویت شده و در بارندگی‌های اخیر توانسته است حجم وسیعی از سیلاب را به بیرون از محدوده شهری هدایت کند.

بهارستانی به همراهی مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، حیدرزاده مسئول حراست، حقانی مسئول پیگیری‌های ویژه شهرداری طبس، معابر شهری را کنترل و بر عملکرد کارکنان در واحدهای خدمات شهری، آتش‌نشانی، موتوری، تاسیسات، عمران و فضای سبز نظارت میدانی داشت.