🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس ابتدای صبح دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ از عملیات رفت و روب و پاکسازی بلوار شهید عباسپور بازدید کرد

?مهندس مرتضوی ضمن خداقوت به نیروهای پرتلاش خدمات شهری از زحمات این بخش از نیروهای خط مقدم پاکیزگی و نظافت شهری قدردانی و بر لزوم همکاری و همت مدیریت شهری برای رضایت شهروندان از دریافت خدمات مطلوب تاکید کرد.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس