🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?تاکید اعضای شورای اسلامی شهر : بزرگترین طرح نهضت ملی‌مسکن استان نیازمند توجه بیشتر مسئولان

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس ؛ جلسه بررسی راهکار های اجرای آماده سازی و روند صدور پروانه در سایت ۳۵۰ هکتاری نهضت ملی‌مسکن شهر طبس با حضور آقایان عراقی ، راستینه ، حقانی ، طاهری و خانم حسین پور اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس محمد نصیری شهردار و مهندس دزگی معاون مسکن اداره کل بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی شامگاه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱ به میزبانی شورای اسلامی شهر برگزار شد.

?اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در این جلسه ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای آماده سازی و مسائل شهرسازی‌ طرح های ۵۰ و ۷۹ هکتاری مسکن ، تسریع در آغاز‌ فرایند و مراحل اجرای آماده سازی این شهرک بزرگ. تخصیص زیرساخت های آب و برق پیش از زمان ساخت و همزمان صدور پروانه های ساخت را عامل رضایت مندی هرچه بیشتر شهروندان در این طرح دانستند.

?مهندس سجادی معاون مدیرکل و رئیس راه و شهرسازی طبس ، نماینده بنیاد مسکن شهرستان، کارشناسان شهرداری طبس در این نشست نیز حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.