🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

 صنایع دستی نمادی از همت و توانمندی بانوان طبسی

✅ضبط برنامه مستند تلویزیونی همسفر به منظور معرفی آداب و سنن مردمان طبس و معرفی و حمایت از صنایع دستی

◀️نمایش گوشه ای از توانمندی های بانوان طبس با هدف احیاء مشاغل قدیم و ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی و رونق صنعت گردشگری در مجموعه ناردون با حضور تعدادی از بانوان فعال و هنرمند طبس

◀️ ضبط این برنامه روز گذشته توسط مقنی باشی کارگردان و مجری مستند همسفر صورت گرفت.