🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس محمدجواد راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس ظهر چهارشنبه 3 شهریور 1400 به منظور بازدید از روند

اجرای نگهداری فضای سبز شهری طبس و عرض خداقوت به نیروهای پرتلاش و زحمتکش فضای سبز شهری درمیان تعدادی از آنان حضور یافت

?رئیس پارلمان شهری طبس طی سخنانی آبرو و عزت عملکرد مدیریت شهری طبس در خدمت به مردم را مدیون تلاش های خستگی ناپذیر و شبانه روزی نیروهای پرتلاش خط مقدم در تمام واحدهای شهرداری به ویژه فضای سبز و خدمات شهری شهرداری طبس که به طور ملموس نقش موثری در زیباسازی و نظافت شهری دارند برشمرد.

?جوانترین عضو شورای اسلامی شهر طبس همچنین ضمن گفتگوی صمیمی با این عزیزان از نزدیک شنونده مشکلات و مسائل کارکنان حوزه فضای سبز شهری قرار گرفت و برای پیگیری و رفع آن قول مساعد داد

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس