🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?بازدید شهردار طبس ،مهندس بهارستانی از جز خوانی قرآن کریم در مسجد و حسینیه امیر المومنین(ع) فاز ۲

( پایگاه #ولایت ) مجید بهارستانی گرد آمدن این نوجوانان رامایه انس وعلاقه مردم دارالمومنین طبس و منطقه به قرآن بیان نمود وخاطرنشان ساختند احترام به والدین راهرگز وحتی برای لحظه ایی غافل نشوید که سعادت انسان درگرو رضایت والدین است
روابط عمومی شهرداری طبس