🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅جلسه شورای اسلامی شهر طبس با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و اعضای هیات ورزش کارگری

?در این جلسه گزارشی از اقدامات و مکاتبات صورت گرفته برای احداث مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی کارگران شهرستان مطرح شد.

?اعضای شورا با توجه به جمعیت قابل توجه کارگران معادن و بیمه شدگان این حوزه بر پیگیری امور و مکاتبات لازم تاکید نموده و مقرر شد توجه بیشتری به موضوع با حمایت همه جانبه شورا انجام گیرد.

?در این راستا موارد زیر مصوب گردید:
1-درخواست از اداره محترم راه و شهرسازی و منابع طبیعی شهرستان برای اختصاص زمین

2-مکاتبه با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اختصاص بودجه و کددار کردن پروژه

3- جلب مشارکت شرکتهای معدنی و کارخانه های حوزه شهرستان برای مشارکت و تشکیل جلسه با اداره امور مالیاتی شهرستان

? شورای اسلامی شهر طبس