🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

طبس در رسانه ملی

برنامه مستند همسفر در راستای معرفی شهرستان طبس با حمایت مالی شورای اسلامی شهر و شهرداری برای تقویت صنعت گردشگری درحال ضبط است.

شورای اسلامی شهر

✅جلسه شورای اسلامی شهر طبس با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و اعضای هیات ورزش کارگری