🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه احداث زمین ورزش ساحلی در پارک بانوان