🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس در بیشتر روزها هنگام ورود و خروج از ساختمان ستادی شهرداری با مراجعین گفتگو و موضوعات کاری آنها را رصد کرده و درباره برخی از موارد دستور لازم صادر می‌کند.

? به اذعان همشهریان در ۳ ماه حضور مهندس نصیری؛ رسیدگی به مطالبات و درخواست‌های شهروندان در شهرداری سرعت گرفته که شاید قسمتی از آن به حضور سرزده شهردار در واحدهای مختلف اداری برمی‌گردد.

? گفتنی است؛ مهندس نصیری در طول بیشتر روزهای هفته بدون هماهنگی قبلی به واحدهای مختلف شهرداری می‌رود و ضمن رسیدگی بی‌واسطه به امور مراجعین از وضعیت پاسخگویی همکاران خود مطلع می‌شود و همین امر موجب رضایت و قدردانی ارباب رجوع شده است.

☎️ شماهم اگر می‌خواهید صدای خود را به شهردار طبس برسانید: می‌توانید در ساعات اداری به تلفن ۱۳۷ یا ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۰ تماس گرفته و نظرات خود را به اپراتور اعلام کنید تا در پایان وقت جهت بررسی، رسیدگی و‌ نیاز به دستور احتمالی به رویت مهندس نصیری برسد.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس