🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار و تکریم همکاران /تبریک روز مرد

? مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس، پایان وقت اداری دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ با حضور در سالن اداری و پارکینگ موتوری شهرداری؛ فرارسیدن میلاد مولی متقیان