🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس محمد نصیری شهردار جدید شهر طبس در اولین ساعات امضای حکم خود روز گذشته پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ به همراه آقایان عراقی و حقانی اعضای شورای اسلامی شهر طبس از محل احداث سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی بازدید کرد

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس