🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شهردار جهادی

مهندس محمد نصیری شهردار جدید شهر طبس در اولین ساعات امضای حکم خود روز گذشته پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ به همراه آقایان عراقی و حقانی

شهروندان در کنار شهرداری

?آقای مهندس بختیاری مدیر شرکت زغال سنگ ممرادکو به همراه جمعی از پرسنل این مجموعه در قالب گروه طبیعت گردی و حافظان محیط زیستاین شرکت

تازه ترین اخبار