🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?عملیات بهسازی رواقهای بازار مرکزی شهر در خیابان خرمشهر، همزمان با شمارش معکوس آغاز سفرهای نوروزی پرشتاب تر از گذشته و با توجه به حذف کامل تیرهای برق در مسیر، با کار و تلاش گسترده نیروهای شهرداری طبس در چند جبهه کاری همزمان در دست اجراست.

?لازم به توضیح است؛ در ضلع غربی رواقها عملیات نصب پایه ستون ها، بتن ریزی حدود نیمی لز سقف رواقها، جوشکاری و آهن ریزی سقف بخش باقی مانده جهت اجرای سقف ها صورت پذیرفته است و همچنین در ضلع شرقی رواقها ادامه روند تکمیل رنگ آمیزی سقف از جمله اقدامات کارگاه عمرانی بازار مرکز شهر خیابان خرمشهر در روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ است.

?تصاویر فوق تنها گوشه ای از زحمات و تلاش شبانه روزی همکاران حوزه مدیریت شهری است و تمام واحد های شهرداری طبس برای خلق نوروز امید آفرین، کار و تلاش بی وقفه و خدمت صادقانه به مردم، برای ساختن شهری دلنشین و زیبا را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

نوروز امیدآفرین

طبس هر هفته یک تغییر

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس