🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نصب بزرگترین بیلبورد شهری

تغییرات مداوم در آستانهعید ? عملیات نصب و برپائی سازه عظیم بیلبورد شهری با حضور مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس بامداد جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

تسلیت

◾️ خانواده های محترم داغدار اصلحی؛ محبوبی؛ آبداری؛ کرمیان، نجف‌زاده و بیوت وابسته ? جناب آقای مهندس«پیام بخشی طوسی»شهردار محترم اسبق طبس ? درگذشت بانوی