🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ براساس قرار قبلی و برنامه تنظیمی شب‌بازار #اکنون در بوستان منشی‌باشی دیهشک برپا شده است….

✍️ از این به بعد #شنبه_هر_هفته در دیهشک خواهیم بود.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس