🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کارشناسان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طبس درخصوص جذب سرمایه و مشارکت در پارک بانوان

 

تازه ترین اخبار