🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طبس با هدف بررسی پیشنهادها و درخواست های وارده در حال برگزاری است.

 

تازه ترین اخبار