🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ ساماندهی تابلوهای ترافیکی سطح شهر

◀️ به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، پیرو جلسه ای که با حضور شهردار، رئیس پلیس راهور، رئیس اداره عمران و شهرسازی و رئیس سازمان حمل و نقل برای ساماندهی تابلوهای ترافیکی برگزار شد اقدامات ذیل صورت گرفت:

– معرفی مکان هایی که نیاز به نصب علائم دارد توسط پلیس راهور

– تشکیل گروهی در شهرداری برای رفع ایرادات، تعویض و نصب تابلوها

– اقدام عملی و اصلاح تابلوها که هنوز هم ادامه دارد.