🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس از خاموشی روشنایی عمارت باغ گلشن طبس در روز ساعت زمین خبرداد

?روشنایی عمارت باغ گلشن طبس به احترام فرارسیدن ساعت زمین؛ ساعت ۲۱ امشب خاموش خواهد شد.

⏰ مهندس بهارستانی شهردار طبس گفت: «ساعت زمین» یک رویداد زیست محیطی است که امسال هفتم فروردین 1400 همزمان با آخرین شنبه ماه مارس میلادی به شکل هماهنگ در بیشتر کشورهای جهان توسط صندوق جهانی طبیعت و باهدف آگاهی رسانی درباره تغییرات آب و هوایی و ضرورت توجه بیشتر به صرفه جویی در مصرف انرژی برگزار می‌شود.

⌛️ وی افزود: روشنایی عمارت باغ گلشن طبس همزمان با سراسر کشور ساعت ۲۱ امشب شنبه ۷ فروردین ۱۴٠٠ خاموش خواهد شد.

? آقای تقی‌زاده رییس اداره حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت این گونه مناسبتهای زیست محیطی از کلیه مسوولین محترم ادارات – نهادها – شرکتها و کارخانجات و شهروندان عزیز طبسی درخواست نمود که راس ساعت 20:30 تا 21:30 هفتم فروردین 1400 حتی با خاموش کردن یک لامپ اضافه ضمن کمک به حفظ محیط زیست، فرهنگ صرفه جویی و درست مصرف کردن را به کودکانمان بیاموزیم.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس