🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?شبکه زیرزمینی برق تا پایان دی ماه به بهره برداری می رسد

?به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ جلسه بررسی و هماهنگی دستگاه های خدمت رسان (آب ، برق ، گاز و مخابرات) در پروژه بهسازی کامل رواقها در بازار مرکزی شهر و برنامه ریزی اجرای زیر زمینی کردن شبکه برق بازار مرکزی شهر ،به ریاست آقای اکبرزاده معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس و مدیران دستگاه های متولی، ظهر سه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه برگزار شد.

? معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: شهرداری طبس با اجرای طرح بهسازی رواق ها و تبدیل میدان به پیاده راه یک خواسته دیرینه مردمی را جامه عمل پوشانده و بر همین اساس ، مجموعه دولت و دستگاه های متولی در استان و شهرستان در مسیر تحقق این پروژه فاخر در کنار مدیریت شهری خواهد بود.

?مهندس نصیری شهردار گفت: اجرای بهسازی رواقها کار بزرگی است که با همکاری و همدلی اصناف و بازاریان و همراهی بی بدیل نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر و دولت یک تحول بزرگ در عرصه گردشگری شهری طبس را در پی خواهد داشت.