🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازسازی رواقها بازار مرکزی شهر

اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس اکبری کارشناسی فنی و خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی و مهندس محمد نصیری شهردار طبس و رئیس کارگروه در اولین نشست این کار گروه به میزبانی شهرداری طبس ظهر پنجشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ از پروژه بازسازی رواق های بازار مرکزی شهر در خیابان خرمشهر بازدید کردند.

پروژه بهسازی رواق های بازار مرکزی شهر با همت و تلاش نیروهای شهرداری طبس با مشارکت اصناف و بازاریان با سرعت و دقت در حال اجرا است و اکنون اجرای آجر چینی ستون های آن و همچنین اسکلت سقف آن در قدم نهایی است.

لازم به توضیح است در راستای مطالبه مردمی از شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس و آمادگی کامل بازاریان در رواقهای خیابان خرمشهر، بهسازی رواق ها در ضلع روبرو نیز به زودی با مرحله اجرای فونداسیون ستون ها آغاز و پس از آن عملیات تخریب سازه قدیمی و شروع بازسازی آن.نیز انجام خواهد شد

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس