🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ صدای #زنگ آتش نشانی در مدرسه استعدادهای درخشان طبس نواخته شد….

? این مراسم در صبحگاه ۷ مهر با حضور #بهارستانی شهردار طبس و جمعی از مسئولین ادارات و نهادها و روحانیت و نیروهای نظامی و انتظامی در مدرسه استعدادهای درخشان با همکاری آموزش و پرورش طبس و حضور نیروهای #آتش_نشانی #شهرداری ، #راه_آهن ، #فرودگاه برگزار‌گردید.

? شبانی
اداره خدمات و ایمنی شهری
✍️روابط عمومی شهرداری طبس