🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

زنگ آتش نشانی

❇️ صدای #زنگ آتش نشانی در مدرسه استعدادهای درخشان طبس نواخته شد….

تازه ترین اخبار