🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

❇️ زمزمه دعای #توسل چهارشنبه این هفته شهرداری طبس همراه با سخنرانی

حاج اقای #محمدی از بازنشستگان سپاه پیرامون #حفاظت_اطلاعات و تخلیه تلفنی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس