🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ زمزمه دعای #توسل چهارشنبه این هفته شهرداری طبس همراه با سخنرانی

حاج اقای #محمدی از بازنشستگان سپاه پیرامون #حفاظت_اطلاعات و تخلیه تلفنی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس