🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? رژه #موتوری ماشین آلات #آتش_نشانی شهرداری ، راه آهن و فرودگاه طبس

بمناسبت #هفتم_مهرماه روز #آتش_نشانی و #ایمنی

?شبانی
اداره خدمات و ایمنی شهری
✍️روابط عمومی شهرداری طبس