🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

12

12

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، این طرح با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس و مدیران دستگاه های متولی  بصورت نمادین در دبستان غیر دولتی نیکان رونمایی شد.

دانش آموزان و نوآموزان دبستان نیکان با امضا کردن عهدنامه “من نگهبان زمین هستم” عضو گروه باشگاه محیط زیست شهرداری طبس شدند و به هریک از دانش آموزان کارت نگهبان زمین جهت حمایت از نیروهای پاک طبیعت (خاک ،آب ،انرژی ،گیاه ، حیوانات)اهدا شد.

با دریافت این کارت دانش آموزان به عنوان همیار شهردار از امروز مسئولیت مهمی در زمینه حمایت از زمین خواهند داشت و از حالا قرار است یاد بگیرند چطور از زمین نگهبانی کنند و هر ماه از طرف مدرسه موضوعی در رابطه با یکی از نیروهای زمین یعنی خاک ، آب ، انرژی، گیاهان ، حیوانات مطرح شده و هر یک از اعضای گروه حامیان زمین باید در زمینه موضوع مطرح شده تمرین ها را انجام داده و به شهرداری ارسال نمایند.

آنوقت ستاره مربوط به هریک از نگهبان های پشت کارت را دریافت کند و وقتی که همه ی ستاره ها را گرفتند نگهبان زمین می شوند.

این طرح در ۷ مدرسه ابتدایی به عنوان پایلوت در شهرستان طبس توسط کانون آموزشهای شهروندی شهرداری طبس اجرا خواهد شد.

 

[carousel source=”directory: images/news/1397/dey/hamyar” limit=”25″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]