🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? پس از تشکیل دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و تعیین هیئت رئیسه؛ روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان به شرح ذیل تعیین گردیدند:

? آقای محمدجواد راستینه بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر طبس

? آقای غلامحسین طاهری بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان طبس

? آقای مهدی مرادی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان طبس در شورای استان خراسان جنوبی

? ۲۲ شهریور ۱۴٠٠

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس