🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روسای شوراها را بشناسید

? پس از تشکیل دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و تعیین هیئت رئیسه؛ روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان به شرح ذیل تعیین

پیام تسلیت

◾️همکار گرامیجناب آقای مهندس سید علیرضا میرزاده مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل و مسئول املاک شهرداری طبس و خانواده محترم